Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Tandplejens vision

Tandplejens vision er at blive Danmarks bedste tandpleje, fordi:

  1. Vi skaber sundhedsresultater, som er enestående for landets kommuner
  2. Vores børn vil altid blive mødt med tryghed og nærvær og de kan regne med høj faglig kvalitet
  3. Vi løfter i flok og har fælles engagement
  4. Vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af, at alle gør deres bedste
  5. Vi er en attraktiv arbejdsplads, fordi vi har styr på tingene, følger med tiden og udvikler os.

Visionen bygger på følgende værdier:

  • Forebyggelse er den bedste behandling
  • Tandplejen arbejder for at fjerne ulighed i sundhed ved at behovsorientere indsatsen: Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme "de sidste" til gode gennem en særlig og støttende indsats. De værdier, der har været bærende for opbygningen af den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje kan og skal fortsat bruges til at forme et bedre tandplejetilbud til "de sidste", hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller om børn og unge med særlige odontologiske behov.
  • Tandplejen søger at motivere brugerne til egen indsats for en livslang effekt: Tænderne er folks egne 24 timer i døgnet. Dette må være udgangspunktet, når vi taler tandsundhed. Tandplejepersonalet må i åben og anerkendende dialog med vore brugere, gøre dem til handlende mennesker og lære dem at mestre egen tandsundhed.