Tandplejens sundhedsplan

Her kan du finde Tandplejens sundhedsplan.

Tandplejen som aktør i Herning Kommunes sundhedspolitik og Herningmodellen

Herning Kommunes sundhedspolitik sætter et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte grupper. 

Værdigrundlaget for sundheden i Herning Kommune er:

  • Borgeren er ekspert i eget liv
  • Borgerens behov og ressourcer sættes i centrum
  • Respekt og ligeværdighed
  • Sundhed skal tænkes ind som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen
  • Sundhed skal være en integreret del af borgernes hverdag
  • Sundhed er et fælles ansvar - hvor forudsætninger for at etablere "det gode liv" og forebyggelse, frivillighed og følelsen at høre til, går hånd i hånd.

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje 2017-2022 er udformet, så der er en naturlig sammenhæng mellem Herning Kommunes Sundhedspolitik, Børn- og Ungepolitikken og Herningmodellen.

Herning Kommunale Tandpleje vil være aktiv medspiller i implementering af Herningmodellen med sin store specialviden omkring arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende indsats.