Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Her finder du vores beredskabsplan om vold og overgreb på børn.

Vold og seksuelle overgreb

Tegn og signaler

Det er vigtigt med tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb. Jo tidligere det opdages, at et barn er udsat for et overgreb, jo bedre er prognosen for at barnet ikke får svære traumer og senfølger af disse hændelser.

Det findes ingen facitliste for tegn og signaler på vold og seksuelle overgreb. Børn har forskellige måder at reagere på. Ændrer et barn pludselig adfærd psykisk eller socialt, kan det skyldes, at der er sket noget voldsomt i barnets liv. Det kan være et signal om vold og seksuelle overgreb, men det kan også være et signal om andre former for mistrivsel.

Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle samfundslag og i alle familier.

Hvad ser jeg?

I mange af de tilfælde, hvor der er mistanke om, eller er konstateret seksuelt misbrug, har barnet eller den unge ofte gennem kortere eller længere tid haft en symptomudvikling. Der kan være tale om fysiske, psykiske eller sociale symptomer, som i mange tilfælde har været uforståelige for omgivelserne.

Eksempler på symptomer kan være:

 • Ændret adfærd
 • Påfaldende seksualiseret kontaktform og reaktionsmønster
 • Umotiveret gråd - angstreaktioner
 • Søvnløshed - mareridt
 • Uforklarlige sygdomsbilleder eller somatiske klager f.eks. mavepine, hovedpine, urinvejsinfektioner o.l.
 • Manglende koncentration
 • Tristhed - depression
 • Destruktiv adfærd
 • Aggressivitet - raseri
 • Påfaldende påklædning og kropsattitude
 • Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person
 • Fysiske tegn, fx blå mærker og brændemærker samt rifter, sår, udflåd, blødninger og klamydia
 • Spiseforstyrrelse
 • Ufrivillig vandladning og/eller afføring
 • Enten udad reagerende adfærd eller adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning
 • Lavt selvværd
 • Selvdestruktiv adfærd/cutting

Selv om du oplever flere af de nævnte symptomer hos barnet, er det ikke ensbetydende med, at barnet har været udsat for seksuelle overgreb.

Hvad gør jeg her-og-nu?

Får du mistanke om, at et barn er eller har været udsat for seksuelle overgreb, er det meget vigtigt, at du:

 • Bevarer roen
 • Ikke begynder at udspørge barnet
 • Forholder dig sagligt til barnets adfærd og reaktioner, og hvad barnet eventuelt fortæller dig
 • Noterer dig barnets eventuelle adfærd og reaktioner samt barnets eventuelle udsagn så korrekt som muligt
 • Snarest kontakte Center for Børn og Forebyggelse tlf. 96 28 63 05 eller politiet tlf. 114. Du vil få sparring og vejledning af rådgiverne/politiet, og I vil aftale, hvad det næste skridt skal være i sagen. Er du ansat i Herning, skal du koordinere med din nærmeste leder.

Hvis mistanken om seksuelle overgreb er rettet mod en eller begge forældre eller en anden person i barnets hjem eller daglige omgivelser, må du

under ingen omstændigheder

drøfte din mistanke med nogle af disse personer uden først at have rådført dig med kommunen eller politiet.
Der skal altid sendes en underretning med en så konkret beskrivelse som muligt.

Hvis du er i tvivl,

Er du altid velkommen til at ringe til Center for Børn og Forebyggelse tlf.: 96 28 63 05.