Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Her finder du vores beredskabsplan om vold og overgreb på børn.

Vigtige telefonnumre

Herning Kommune:

Center for Børn og Forebyggelse, Torvet, 7400 Herning, tlf.: 96 28 63 05  -  bed om vagten.

Midt- og Vestjyllands Politi:

Tlf.: 114