Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Her finder du vores beredskabsplan om vold og overgreb på børn.

Handlepligt

Ifølge servicelovens § 154 har alle borgere en pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til, at et barn, fra forældre eller andre opdrageres side, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Derudover har personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153, som går forud for tavshedspligten.

Underretningspligten er personlig og skal i udgangspunktet være skriftlig.
Vær opmærksom på, at den personlige underretningspligt gælder uanset faglige uenigheder.