Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb på børn

Her finder du vores beredskabsplan om vold og overgreb på børn.

Forord

Beredskabsplanen skal sikre, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender og anvender Herning Kommunes beredskab ved vold og seksuelle overgreb. Formålet er, at sikre vi handler hurtigt på situationer, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle og/eller voldelige overgreb mod børn.

Beredskabsplanen blev godkendt på Børne- og Familieudvalgets mødet 6. marts 2019, pkt. 25.