Omsorgssvigt, vold og overgreb

Her finder du vores beredskabsplan om omsorgssvigt.

Vi har en plan for, hvordan vi forebygger, opsporer og håndterer mistanke om omsorgssvigt af børn og unge. Det gælder også mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen er rettet til de medarbejdere, der arbejder med børn i Herning Kommune. Man kan også finde planen på vores Intranet for medarbejdere.

Det er lovpligtigt at have og offentliggøre planen (serviceloven § 19. stk. 5).

dekorativt foto