Spildevandsplan 2015 - 2025

Planen handler om afledning, nedsivning og rensning af spildevand frem til år 2025.

Spildevand er et stort område, og spildevandsplanen indeholder en mængde information. Derfor har vi gjort planen digital. Det skulle gerne gøre det lettere for dig at finde den information, du har brug for.

Gå til den digitale spildevandsplan

Billedet viser et stort kar til rensning af spildevand.

Spildevandsplanen omfatter både kloakerede oplande og spildevandet fra spredt bebyggelse i det åbne land.

Kontaktinfo

Tove Hovgaard Jakobsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 48
Send e-mail til miktj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.