Natura 2000

Her finder du handleplaner for de Natura 2000-områder, som ligger i vores kommune.

Her på siden kan du finde de planer, der beskriver, hvordan vi vil realisere statens Natura 2000-plan inden for de områder, der ligger i vores kommune.

Du kan læse, hvordan vi prioriterer vores indsats. Og så kan du se, hvad målet er, og hvad vi forventer at få ud af det, vi gør.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Nogen af dem ligger i vores kommune.

Natura 2000-områderne er udpeget for at passe på særlige typer af natur og arter.

En Natura 2000-handleplan er en plan for, hvordan vi vil sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for. 

Her finder du handleplaner for den 2. planperiode. De har været i høring, og vi er nu i gang med at gennemgå de svar, vi har fået. Herefter gør vi planerne færdige.

Ifølge loven skal vi vedtage de endelige handleplaner senest et år efter statens Natura 2000-planer blev offentliggjort. De nye handleplaner skal derfor være endeligt vedtaget senest 20. april 2017.

Indtil det sker, vil det være planerne for 1. planperiode, der gælder.

Handleplan for Borris Hede - høringsudgave.

Handleplan for Oustrup Hede med Røjen Bæk - høringsudgave.

Handleplan for Skjern Å - høringsudgave.

Handleplan for Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede - høringsudgave.

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder - høringsudgave.

Harrild Hede, Ulvemosen og Nørlund Plantage - høringsudgave.

Kontaktinfo

Louise Berg Hansen
Biolog
Tlf.: 96288144
Mobil: 21544414
Send e-mail til ngolh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.