Søg tilskud gennem Grøn Ordning

Grøn Ordning hører den lov, der skal fremme vedvarende energi (VE-loven). Via ordningen kan man søge penge til initiativer, som fremmer accept af vindenergi.

Vi annoncerer puljerne på vores hjemmeside og i lokalavisen, når det er muligt at søge dem.

Det er kun ideelle foreninger og Herning Kommune, der kan søge om penge via Grøn Ordning. Der bliver ikke givet tilskud til projekter, der allerede er i gang.

Se boksen 'mere info', hvor du finder en vejledning til, hvordan du søger.

Hvad sker der med din ansøgning?

Når du har sendt en ansøgning, behandler vi den først i administrationen.

Herefter ser politikerne på den.

Til sidst vurderer energinet.dk, om den lever op til formålet med Grøn Ordning. Energinet.dk har altså det sidste ord. På grund af de mange faser, kan det tage lang tid at få tilsagn om tilskud.

Hvor kommer pengene fra?

For hver MW vindenergi, der bliver stillet op, bliver der sat 88.000 kroner ind på en konto. Det er energinet.dk, der administrerer kontoen.

Et vindmølleprojekt med tre vindmøller på tre MW betyder altså 792.000 kroner til initiativer.

Vi sætter gang i processen med Grøn Ordning, når vindmøllerne er blevet sluttet til elnettet.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Tanja Henriksen
Arkitekt
Tlf.: 96288548
Send e-mail til bekth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.