Klager over udlejningstilladelser til campingpladser

Når vi har truffet afgørelse om en udlejningstilladelse til en campingplads, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet. Du har en frist på fire uger, fra det tidspunkt afgørelsen er gjort offentlig.

De, der kan klage, er ansøger, offentlige myndigheder og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. 

Læs mere om muligheden for at klage i den enkelte afgørelse.