Tilbage

Tillæg 17 til Spildevandsplanen

Tillægget skal blandt andet sikre tilpasning til nye lokalplaner for Teglparken i Herning og et boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg.
Høringsfristen udløber 04. maj 2018

Tillæg 17 knytter sig til:

 • Ny lokalplan nr. 14.BL2.1, blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning
 • Kommende lokalplan nr. 51.B16.3, boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg
 • Eksisterende lokalplan 51.B15.1, boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade
 • Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej
 • Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret
 • Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej
 • Placering af fire regnvandsbassiner
 • Nedlæggelse af ét regnvandsbassin
 • Flytning af ét regnvandsbassin
 • Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb
 • Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

Tillæg 17.

Høringsbrev.

Kort.

Udløbsskema Herning.

Oplandsskema Herning.

Udløbsskema Snejbjerg.

Oplandsskema Snejbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288037
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.