Tilbage

Overflødig vej ved Museumsgade

Vi vil gerne nedlægge overflødigt vejareal foran ejendommene Museumgade 28 og 32 i Herning.
Høringsfristen udløber 01. august 2018

Det drejer sig om vejareal, der lige nu fungerer som en del af forhaven til det tidligere Fotomuseum. Det er på Museumsgade 28. 

Og så drejer det sig om vejareal, der fungerer som en del af forpladsen til det tidligere Kulturmuseum. Det er på Museumsgade 32.

Sammenlagt er der tale om et vejareal på ca. 180 m2. 

Nedlæggelse af overflødigt vejareal ved Museumsgade 28 og 32.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.