Tilbage

Vandløbsrestaurering af Vognstrup Bæk

Vognstrup Bæk står givetvis over for en restaurering. I forslaget vil en rørlagt strækning blandt andet blive åbnet op.
Høringsfasen løber til 14. august 2018

Formålet med en restaurering af Vognstrup Væk er at skabe bedre gyde- og vækstområder for vandløbets fisk og smådyr.

Se høringsmaterialet for Vognstrup Bæk.

Læs forundersøgelse af de planlagte indsatser.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.