Tilbage

Åstedsforretning for Silkeborgvej 128

Vi vil gerne forlænge Åvænget i Herning. Det kræver, at vi eksproprierer et areal. Derfor holder vi åstedsforretning vedrørende ejendommen Silkeborgvej 128 i Herning.
Høringsfristen udløber 21. februar 2018

Vi holder åstedsforretning fra klokken 9, onsdag, 21. februar 2018. Det foregår for enden af Åvænget, 7400 Herning.

Ejeren af den berørte ejendom på Silkeborgvej 128 er indvarslet.

Arealfortegnelse.

Ekspropriationsplan.

Ekspropriationsplan - foto.

Tingbogsattest.

Om matriklen.

Annonce.

Vejledning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Jesper Enggaard Jensen
Ingeniør
Tlf.: 96 28 83 31
Send e-mail til vtbjj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.