Tilbage

Del af Gunderupvej bliver privat

Vi har godkendt, at cirka 140 meter af Gunderupvej bliver nedklassificeret til privat vej.
Høringsfristen udløber 17. april 2018

Vi har aftalt med berørte grundejere, at vejen bliver overdraget til ejer af ejendommen Gunderupvej 4, i den stand den henligger.

Vejen bliver privatvej og overdragelsen af vejen sker i forbindelse med udløb af den offentlige høingsperiode.

Læs mere om nedklassificeringen af en del af Gunderupvej.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.