Tilbage

Vi restaurerer Vegen Å ved Sørvad

Det skal være bedre for fisk og smådyr at leve og vokse op i Vegen Å ved Sørvad. Derfor vil vi forbedre vandløbets økologiske tilstand.
Høringsfristen udløber 10. april 2018

Med projektet vil vi øge og forbedre den fysiske variation i åen. Vi vil blandt andet udlægge grus og skjule sten. Vi vil oprense to sandbanker. Og vi vil eventuelt plante vandranunkel.

Se projektbeskrivelsen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


 

Kontaktinfo

Winnie Liza Post
Biolog
Tlf.: 96288084
Mobil: 30667930
Send e-mail til ngowp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.