Tilbage

Restaurering af Karup Å og Resen Bæk

Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium har søgt om lov til at restaurere dele af Karup Å og Resen Bæk.
Høringsfristen udløber 01. juni 2018

I forbindelse med restaureringen bliver vandløbsprofilet i Karup Å udvidet fra ca. 7 til ca. 15 meter i station ca. 47098-47144 meter.

I det udvidede profil bliver der lavet en ca. 30 meter lang gydebanke i 10 meters bredde.

I det resterende profil sikrer vi en sejlrende til grødeskæringsbåde og kanoer. Der bliver også udlagt større sten for at undgå bunderosion.

Vandløbsprofilet i Resen Bæk bliver udvidet til ca. 3 meter i station ca. 5123-5158 meter.

I den øvre del af det udvidede profil bliver der udlagt gydegrus. I den nederste del bliver der udlagt større sten for at undgå, at vandløbet snævrer ind.

På den sydlige vandløbsbrink bliver der plantet rødel for at begrænse vækst af grøde- og kantplanter.

Offentliggørelse.

Ansøgning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.