Tilbage

Tillæg 18 til spildevandsplanen

Dette tillæg berører ønsket om en ledning fra Herningværket til Lind.
Høringsfristen udløber 19. juni 2018

Dette tillæg er skrevet på baggrund af Herning Vands ønske om at etablere en ledning fra Herningværket til spildevandssystemet i Lind.

Formålet med ledningen er, at der kan udledes spildevand i forbindelse med at Herningværket genindvinder energi fra røggassen i forbindelse med produktion af varme.

Høringsbrev tillæg 18.

Kortbilag.

Beskrivelse af tillæg 18.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288037
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.