Tilbage

Vi omlægger en del af Trælundvej

En del af den offentlige grusvej, Trælundvej, bliver lagt om. Det sker for at skabe mere ro omkring institutionen Bakkegården.
Høringsfristen udløber 26. maj 2017

Den strækning, der bliver flyttet, udgør 380 meter.

Der er tale om et stykke, der går fra Løvbakkevej i vest til der, hvor den nye interimsvej beregnet til jordkørsel syd for Trælundvej drejer fra Trælundvej. Det er ved institutionen Bakkegården.

Målet med ændringen er, at skabe mere ro omkring institutionen Bakkegården.

Læs om detaljerne i sagen med omlægning af et stykke af Trælundvej.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.