Tilbage

Spildevand ved Nordre Kirkegård

Vi er i gang med at revidere spildevandsplanen for Nordre Kirkegård i Herning. Derfor har vi lavet et tillæg nummer 11 til spildevandsplanen.
Høringsfristen udløber 05. maj 2017

Dette tillæg 11 gælder for Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, 7400 Herning.

Det er lavet, fordi vi reviderer spildevandsplanen for Nordre Kirkegård.

Vi retter også mindre uoverensstemmelser mellem planen og de faktiske forhold. Der er tale om justeringer omkring udløb.

Læs høringsbrev.

Se det samlede forslag til tillæg 11.

Se kort.

Se udløbsskema.

Se oplandsskema.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

 

Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288037
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.