Tilbage

Ny genbrugsplads i Sunds

Der er ønske om at lave en genbrugsplads i Sunds. Det kræver et tillæg til spildevandsplanen. Derfor sender vi nu dette tillæg nummer 10 i høring.
Høringsfristen udløber 05. maj 2017

Tillæg nummer 10 omfatter et erhvervsområde i Sunds. Det udspringer af et ønske om at anlægge en genbrugsplads på Bødkervej 1c.

Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 21.E4.2, Erhvervsområde ved Thorupvej og Smalmosevej i Sunds).

Genbrugspladsen bliver på ca. 8000 m2.

Læs høringsbrev.

Se det samlede forslag.

Se kort.

Se udløbsskema.

Se oplandsskema.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Trine Grud Fisker
miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 98
Send e-mail til trine.fisker@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.