Tilbage

Plan skal sikre godt drikkevand

Vi skal - også i fremtiden - have rigeligt med rent og godt drikkevand. Derfor laver vi planer, der beskytter grundvandet. Den plan, der her er i høring, skal beskytte grundvandet kommunens nordvestlige del.
Høringsfristen udløber 26. juni 2017

Planen her handler om de behov og muligheder, der er for at beskytte grundvandet. Det drejer sig om vandet i den nordvestlige del af kommunen.

Sammen med en arbejdsgruppe, Grundvandsrådet og de fire vandforsyninger i området har vi fundet en række tiltag, som vil gavne grundvandet i netop dette område.

Se forslaget til den plan, der skal beskytte grundvandet i nordvest.

Er du interesseret i mere baggrundsstof, så læs bilag 5-7.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288101
Send e-mail til bjgtj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.