Tilbage

Spildevand ved Engholm Søpark

Nu sender vi det 8. tillæg til vores spildevandsplan i høring. Det handler om forhold ved Engholm Søpark i Herning.
Høringsfristen udløber 10. maj 2017

Dette tillæg nummer 8 er foreløbig vedtaget på Byrådets møde 7. marts 2017.

Formålet er blandt andet at sikre, at overfladevand fra en del af Engholm Søvej nedsives i lokalområdet. Og at at husene her kun bliver tilsluttet Herning Vand A/S kloak for spildevand.

Tillægget skal også sikre optagen af det fælles private nedsivningsanlæg for Engholm Søvej i spildevandsplanen.

Og så skal det sikre, at mindre uoverensstemmelser mellem spildevandsplanen og de faktiske forhold bliver rettet til.

Se hele tillæg 8 til spildevandsplanen.

Se høringsbrevet.

Se oplandskortet.

Se udløbsskema.

Se oplandsskema.

Se vedtægterne for spildevandslauget.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Tove Hovgaard Jakobsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 48
Send e-mail til miktj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.