Tilbage

Mere kvæg på Solhjemvej

Landmanden på Solhjemvej 3 i Sønder Felding vil gerne udvide. Han vil blandt andet gerne have flere malkekøer.
Høringsfristen udløber 02. maj 2017

Dyreholdet bliver udvidet i det eksisterende byggeri. Der vil sammen med udvidelsen af dyreholdet også blive bygget en ny gyllebeholder. Den bliver på 4000 m3. Desuden bliver der lavet en ny ensilageplads på 600 m2.

Se hele udkastet til godkendelsen for Solhjemvej 3 i Sønder Felding.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.