Tilbage

Skift i dyretyper på Solhjemvej i Sdr. Felding

Landmanden på Solhjemvej 2 i Sdr. Felding vil gerne skifte dyretyper.
Høringsfristen udløber 28. marts 2017

Der sker ikke ngoen ændringer i staldanlæggene, som kræver at bliver godkendt.

Læs mere om detaljerne i dyreskiftet på Solhjemvej 2 i Sdr. Felding.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.