Tilbage

Landmand på Slumstrupvej vil have kalve

På Slumstrupvej 16 i Herning er der søgt om lov til at producere kalve.
Høringsfristen udløber 29. marts 2017

Der bliver tale om en produktion på 200 kalve fra 55 til 395 kg, i alt 63,53 DE.

Udvidelsen vil ske i eksisterende bygninger. Det betyder, at landskabet i området ikke bliver ændret.

Kalvene vil gå på dybstrøelse igennem hele perioden i stalden. 65 % af den årlige produktion af dybstrøelse køres direkte ud fra stalden, og indarbejdes i jorden. Resten placeres i markstak. Der er ingen husdyrproduktion på ejendommen på nuværende tidspunkt.

Ejendommen ligger i det åbne land, cirka 1,6 km nordøst for Høgild.

Se hele udkastet til en tilladelse.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.