Tilbage

Mere kvæg på Askovvej i Ørnhøj

Landmanden på Askovvej 31 i Ørnhøj udvider sin bedrift, så han får mere kvæg.
Høringsfristen udløber 10. april 2017

Bedriften bliver udvidet til 265 køer (11.000 kg mælk), 60 småkalve (0-6 mdr.), 170 opdræt (6-25 mdr), 135 tyrekalve (40-60 kg) og 1 avlstyr.

Alle dyr er af tung race.

Læs mere om udvidelsen på Askovvej 31.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.