Tilbage

Forslag til arealreducering til Herning Kommuneplan 2017 -2028.

Høring om ændring af forslaget til kommuneplan 2017-2028
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 12. april 2017

Forsalget til kommuneplan 2017 - 2028

Ændring til Kommuneplan 2017 - 2028 

Annonce til ændring af forslag

 

Høring om ændring af forslaget til kommuneplan 2017-2028


Erhvervs-og vækstministeriet, som overfor kommunerne varetager de statslige interesser i den kommunale planlægning, har nedlagt veto mod udlæggene af arealer til boliger i forslaget til Kommuneplan 2017-2028. Ministeriet har bedt Herning Kommune om at reducere arealudlægget til boliger med ca. 164 ha. Med udtagelsen af de 164 ha. kan byrådets forventninger til det årlige boligbyggeri stadig opfyldes.

På baggrund af statens veto sender byrådet i perioden 15. marts til 12. april de dele af forslaget til kommuneplan, der omhandler forslag til reducering af boligarealerne, i fornyet offentlig høring. Den øvrige del af forslaget til kommuneplan er ikke i fornyet offentlig høring, da forslaget til kommuneplan
var i offentlig høring i oktober-december 2016.


Bemærkningerne fra begge offentlighedsperioder vil efter den 12. april blive behandlet samlet af byrådet.


Forslaget til arealreduceringer kan ses på herning.dk


Bemærkninger til de ændrede forslag til arealudlæg til boliger skal senest den 12. april 2017 sendes til:


bek@herning.dk
Du kan også sende et brev til:
Herning Kommune
Planafdelingen
Torvet
7400 Herning

 

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.