Tilbage

Ændrede forhold på V. Sneptrupvej 15 i Sunds

Landmanden på V. Sneptrupvej 15 i Sunds vil have flere dyr, ændrede stalde og ny gylletank. Han vil også forlænge sine siloer til ensilage.
Høringsfristen udløber 13. marts 2017

Ejeren af V. Sneptrupvej 15 i Sunds driver ejendommen med mælkeproduktion. De tilhørende arealer bliver brugt til produktion af grovfoder.

Nu vil han blandt andet gerne udvide sit dyrehold og ændre på nogle forhold i staldene.

Læs mere om de mange forestående aktiviteter på V. Sneptrupvej 15.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.