Tilbage

Mere kvæg på Agerfeldvej i Sørvad

Landmanden på Agerfeldvej 10 i Sørvad søger om lov til at udvide sit dyrehold. Det sker i de stalde, der er der i forvejen.
Høringsfristen udløber 15. marts 2017

Udover Agerfeldvej 10, 7550 Sørvad, ejer ansøger gården på Agerfeldvej 4, 7550 Sørvad.

Vi vurderer, at de to gårde vil kunne godkendes som hver sin bedrift. Begge anlæg kan skilles ad både teknisk og i forhold til forurening. Det er derfor ikke nødvendigt at godkende de to anlæg som samdrift.

Se udkast til godkendelse af Agerfeldvej 10 i Sørvad.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Mobil: 30668224
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.