Tilbage

Nye gydebanker i Karup Å

Lodsejerforeningen for Skive-Karup Å vil gerne lægge to gydebanker ud i Karup Å.
Høringsfristen udløber 04. marts 2017

De to gydebanker skal være på hver 75 m3. De skal lægges ud i Karup Å nedstrøms Høgild bro ved matr. nr. 9a, 9b og 10 Egelund By, Haderup i Herning Kommune og matr. nr 3a, Torp Gde., Karup i Viborg kommune. 

Læs høringsbrevet.

Se selve ansøgningen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.