Tilbage

Vandløb føres tilbage til sit oprindelige forløb

Ejeren af Stavlundvej 8 i Haderup vil gerne gøre et område med jord til landbrug til vådområde igen. I den forbindelse skal der flyttes et vandløb.
Høringsfristen udløber 05. april 2017

For ca. 150 år siden var der et naturligt vådområde i bunden af "Stangsdal" i Haderup. I dag er der landbrugsjord, men området står i flere perioder af året under vand  eller er meget fugtigt.

Ejeren vil derfor gerne lave en lavvandet sø, som dækker et område på ca. 1000 kvadratmeter. Den nuværende afvandingsgrøft føres opstrøms søen i et ny forløb over til søen.

Denne godkendelse vedrører flytning af cirka 180 meter vandløb, som føres tilbage til sit oprindelige løb.

Se ansøgningen om flytning af vandløb.

Læs høringsbrevet om sagen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Charlotte Sønderby Højbjerre
Biolog
Tlf.: 96288067
Send e-mail til ngoch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.