Tilbage

Udvidet dyrehold på Videbækvej i Vildbjerg

Landmanden på Videbækvej 34 i Vildbjerg vil gerne udvide sit dyrehold.
Høringsfristen udløber 23. marts 2017

I dette tillæg søger landmanden om en udvidelse til 500 malkekøer (EKM: 10.412 kg), 60 småkalve (0-3 mdr.), 10 kvier (23-24 mdr.), 2 avlstyre og 250 tyrekalve (40-60 kg). Alle er tung race og det svarer til 727,97 DE.

Udvidelsen vil foregå i de eksisterende staldanlæg.

Se hele udkastet til 3. tillæg for Videbækvej 34 i Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.