Tilbage

Flere økologiske hønniker på Skjernvej

Fjerkræproducenten på Skjernvej 202, 7500 Holstebro, har søgt en §12 miljøgodkendelse.
Høringsfristen udløber 21. marts 2017

Der er søgt om at udvide fra 74,28 DE til 213,17 DE økologiske hønniker. Det svarer til 233.264 stk. hønniker og 8.700 stk. årshøns.

Der er også søgt om lov til at bygge en ny stald på ca. 2.560 m2. Den nye stald skal rumme årsproduktionen af 200.000 stk. økologiske hønniker.

Alle hønniker og høns har adgang til udendørs verandaer og markarealer. Hønnikerne og hønerne er i gennemsnit ude én måned om året.

Ejendommen ligger i det åbne land cirka 2,6 km nordvest for Sørvad.

Se hele udkastet til §12 godkendelsen for Skjernvej 202, 7500 Holstebro.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.