Tilbage

Omlægning til økologisk drift på Røddinglundvej

Udkast til §11 miljøgodkendelse til omlægning til økologisk drift første halvår 2017, Røddinglundvej 16 i Vildbjerg.
Høringsfristen udløber 08. marts 2017

Vi udsender et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen. Vi vurderer at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Ved omlægningen reduceres ejendommens sohold fra 915 årssøer
m. grise til fravænning til 200 årssøer med grise til fravænning v. 12 kg.

4800 smågrise produceret fra 12-35 kg samt 4800 slagtesvin
færdigfedet fra 35-115 kg.

Se hele udkastet til miljøgodkendelsen til Røddinglundvej 16 i Vildbjerg.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.