Tilbage

Mulig nedklassificering af veje

Vi overvejer at ændre status på en række veje ved Midtjyske Motorvej. Hvad mener du?
Høringsfristen udløber 18. november 2017

En række offentlige veje blev skåret over, da Midtjyske Motorvej blev lavet for mere end 10 år siden.

Nu overvejer vi at nedklassificere følgende veje eller dele af disse fra kommunevej til privat fællesvej eller privat vej:

  • Hjortdalvej 1. Del af Hjortdalvej fra Mindelundvej mod vest. Asfalt.
  • Fasterholtvej 1 - 9. Asfalt.
  • Øster Toksvigvej 2. Grusvej.
  • Øster Toksvigvej 5 - 6. Grusvej.
  • Bredmosevej 1 - 7. Grusvej.
  • Ø. Høgildvej 15 - 23. Asfalt / Grusvej.
  • Del af Skærgårdvej. Syd-øst-gående sidevej til Skærgårdvej. Asfalt.
  • Gunderupvej 4. Sidevej til Gunderupvej. Asfalt.
  • Fejerskovvej, sidevej til Knudmosevej. Grusvej.
  • Kollundvej 57 - 59B. Grusvej.

Læs mere om den eventuelle nedklassificering af en række veje.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.