Tilbage

En del af Bassumgårdvej bliver privat

Vi vil gerne ændre ca. 180 meter af Bassumgårdvej fra offentlig til privat vej.
Høringsfristen udløber 01. maj 2017

Vi er ved at forlænge Vesterholmvej til Gjøstrup. I den forbindelse vil vi gerne ændre et stykke af Bassumgårdvej til privat vej.

Det drejer sig om de ca. 180 meter, der løber mellem matr. nr. 3b og 3q Bassumgård, Snejbjerg tilhørende ejendommen Bassumgårdvej 16 (markeret med rødt på kort side 2).

I forbindelse med overdragelsen vil der blive lagt nyt asfalt på vejstykket. Ejer af huset på Bassumgårdvej 16 skal fremover stå for at vedligeholde vejen og for at holde den ren og rydde den for sne.

Læs mere om ændring af del af Bassumgårdvej til privat vej.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Keld Bruun Hansen
Arkitekt cand. arch.
Tlf.: 96288327
Mobil: 22369800
Send e-mail til vtbkb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.