Tilbage

Godkendelse af ensilagepladser

På landbruget Vardevej 137 i Kibæk er der lavet to pladser til ensilage. De er nu blevet godkendt.
Høringsfristen udløber 24. april 2017

Der er nu blevet indsendt en byggeansøgning til pladserne.

I forhold til miljøgodkendelse har vi vurderet, at de to pladser til ensilage ikke kræver en §12 godkendelse.

Se afgørelsen om de to pladser til ensilage.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Pernille Kjeldsen
Fagkoordinator
Tlf.: 96 28 80 53
Send e-mail til mikpk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.