Tilbage

Ny klimapavillon på Albækvej 45

Svineavleren på Albækvej 45 i Herning vil gerne opføre en klimapavillon til sine smågrise.
Høringsfristen udløber 02. maj 2017

Landmanen på Albækvej 45 i Herning har søgt om et 2. tillæg til sin miljøgodkendelse. Han søger om lov til at opføre en pavillon på 70 kvadratmeter til smågrise.

Vi har ikke vurderet på udbringning af husdyrgødning og arealerne i dette tillæg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.

Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.