Tilbage

Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Se udkast til tillæg 66 til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan 51.E3.1 for område til erhverv.
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 09. februar 2017

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

Se hele forslaget til lokalplan for erhvervsområde

Se forslag til kommuneplantillæg for området

Annonce til lokalplan 51.E3.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.